-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳, دوشنبه

این شخص جعبه فساد در وزارت مالیه است

 

رئیس دفتروزیرمالیه - سرابی نام

گزارش تازه از وزارت مالیه کشور می‌رساند که سطح فساد در این وزارت اخیرا بیشتر از قبل گردیده و بر روند جمع‌آوری عواید تاثیر منفی به‌جا گذاشته است‌. 

گزارش می‌افزاید که عامل اصلی رکود در وزارت مالیه در این اواخر جنجال
های رییس دفتر این وزارت موسوم به "سرابی" است که ظاهرا امور ریاست دفتر را پیش می‌برد؛ اما در حقیقت مسوول جمع‌آوری عواید غیر  قانونی از طریق توطیه‌چینی است. 

موصوف که بنابر اشاره شخص وزیر مالیه عمل می‌کند، علیه رئیسان بخشهای مختلف این وزارت ( پالیسی، تکنولوژی معلوماتی به خصوص گمرکات) توطئه چیده و در مقابل ابقای دوباره از آنها پول هنگفت به دست می‌آورد. 

در تازه‌ترین مورد، که تخلفاتی در میدان هوایی کابل رخ داد و در نتیجه بیش از ۵۲ ملیون افغانی اختلاس گردید، قرار بود آمر‌ گمرک میدان ( الکوزی) توسط وزیر مالیه از وظیفه‌ سبکدوش گردد که رئیس دفتر "سرابی" دست به کار شده و قضیه را در بدل اخذ رشوه از الکوزی ( بیش‌تر از یکصد هزار دالر امریکایی) خاموشانه حل و فصل و الکوزی نام را در سمتش ابقا کرد.

یک‌ مقام وزارت مالیه که نخواسته نامش افشا شود، گفته است که توطیه‌های هدفمندانه اخیر به جان رئیسان وزارت مالیه باعث گردیده سطح فساد در این وزارت بالا برود. رقم عواید بیشتر از قبل پایین بیاید و روند فعالیت‌های وزارت به کندی مواجه گردد.