-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۱, جمعه

امرالله صالح در دو روز عید کجا بود؟

امرالله صالح دردو روز عید که از کابل غایب بود، با یک کاروان طویل که درمسیر راه خیلی سریع حرکت داشته و گردوخاک بلند کرده بود، به پنجشیر رفته بود.

وی با شماری از فرماندهان، علماء و افراد با نفوذ براساس یک تقویم قبلی ملاقات هایی داشت. بعد از رزمایش سیاسی احمد مسعود درکابل، امرالله صالح هشتاد درصد امورات روزانه خود را صرف مقابله با اثرات آن همایش می کند و بیست درصد درامور حکومتی سرگرم است. 

امرالله با شخصی به نام ولسوال امین که رهبری شورای مجاهدین را به دوش دارد، دیدارکرده و مقداری پول به شخص مذکور تحویل داد.  او به ارگ می خواهد اثبات کند که طلسم پنجشیر را درهم شکسته و این منطقه را تابع دستورات ارگ خواهد ساخت. 

گزارش شده که شماری از مردم عقب دروازه امرالله صف بسته بودند؛ و آوازه چنان بود که وی با بوجی های پول به آن جا آمده است.

فعلاً رئیس شورای مجاهدین، همچو عامل نیابتی ارگ، گردن خمانده و رام شده است.

همزمان، وضعیت پنجشیر خیلی شکننده است و سقوط ولسوالی دولتشاهی  لغمان  توسط طالبان درهماهنگی با شورای امنیت، طالبان را  در زیر  کوتل دره پنجشیر  رسانده است. اکنون طالبان بالای درۀ پنجشیر، نجراب و بخش هایی از ناحیه اُریب حاکم شده اند.