-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

هشدار مارشال دوستم به اشرف غنی

 مارشال دوستم به جوزجان برگشته ودرمحضر مردم به مناسبت عید سعید فطر سخنرانی داشت. وی باردیگر به دولت به ارتباط گزینش والی هشدار داد. وی از اشرف غنی خواست که ازین مرحله بحران به درستی بگذرد؛ ورنه وضع کشور ازین هم بحرانی تر خواهد شد. وی گفت که فاریاب درطی مبارزه برای بقا تا کنون یک صد هزار نفر تلفات داشته؛ اما چرا نباید درتعیین والی برای ولایت، با نماینده گان شان مشورت نشود؟

مارشال دوستم به این موضوع هم اشاره کرد که وی با طالبان دور وپیش در جوزجان وارد مذاکره شده است. این نخستین بار است که دوستم دست تفاهم و پند گویی به طالبان عمدتاً ازبک درجوزجان دراز کرده است.