-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

طیاره Tu154 چی شد؟

توضیحات جنرال عبدالملک، متحد سابق طالبان

 در جوزای سال ۱۳۷۶ بعد از اینکه گروه طالبان در شمال تعهد شکنی نمودند و به پاسخ محکم ملت سلحشور ونیروهای آزادی بخش روبر شده  بعد از ۲۴ساعت جنگ رویا روی این گروه خون آشام شکست خورده از بلخ، سمنگان، بطرف بغلان و قندوز، و از فاریاب بطرف بادغیس عقب نشینی کردند.  

مردم  شمال و شمال شرق با مردم شجاع شمالی و پنجشیر یکجا  نفس راحت کشیده فضای همدلی و همدیگر پذیری بوجود آمد. جبهه متحد با تشکیل حکومت وحدت ملی، مصروف تحکمیات اقتدار دولتی و فضای برادری بود که هیات جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست آقای علاوالدین بروجردی با آقای نجفی سفیر اسبق  جمهوری اسلامی ایران مقیم افغانستان با همراهانش آقای ابولفضل ظُهرَوند سرقنسل جمهوری اسلامی ایران مقیم مزار شریف یکجا به شهر مزار شریف آمده اول با آقای استاد محقق وزیر داخله وقت، بعداً با من وزیر خارجه وقت و به تعقیب آن با استاد ربانی رئیس جمهور افغانستان، شهید عبدالرحیم غفورزی (صدر اعظم وقت) دیدار و گفتگو داشتند. که جزئیات بیشتر این گفتگو را در کتاب هفت سال از یاد رفته انشاالله تذکر خواهم داد. 

درین دیدار ها روی موضوعات مختلف صحبت گردید و از جانب شهید استاد ربانی ریس جمهور وقت انتقال طیاره Tu154 مربوط شرکت آریانا که از طالبان گرفته بودیم  و در میدان هوایی مزار قرار داشت، مطرح گردید و نماینده گان کشور دوست ایران این موضوع پیشنهادی را پذیرفته  بعد از چند روزی پیلوتهای ایرانی را فرستادند تا  طیاره شرکت آریانا را جهت نگهداری به میدان هوایی مشهد انتقال بدهند که  از حملات هوایی دشمن در میدان مزار شریف مصئون  باشد. 

تعدادی از پیلوتهای مربوط شرکت هوایی کاسپین  آمده طیاره Tu154 را با یک انجنیر شرکت آریانا  یکجا با خود بردند و تا امروز از سرنوشت این طیاره شرکت آریانا شخصاً من خبر ندارم. و اینکه چه تفاهمی بین دولت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است نمیدانم هرچند درین مورد هزاران هموطنم با ارسال پیام از من تقاضا کردند که چشم دید و معلومات ام را مستند در قبال سرنوشت طیاره شرکت آریانا با ملت افغانستان شریک نمایم.

دوستان عزیز:  

چگونگی  قضیه طیاره شرکت آریانا به دوست عزیزم انجنیر صاحب عبدالرحیم وزیر مخابرات اسبق که در آنزمان جنرال قنسل در مشهد مقدس و نماینده خاص استاد ربانی در جمهوری اسلامی ایران بود بهتر معلوم است.  و مطمین هستم این شخصیت دانشمند درین مورد  به ملت افغانستان روزی وضاحت بیشتر خواهد داد.