-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۷, دوشنبه

درهرقریه تخار، 20 قوماندان؛ اما فرار کردند!


گلنور بهمن

رستاق و اندراب...

رستاق  سه صد هزار نفوس دارد. چند شب پیش نزدیک به‌چهار هزار نفر مسلح بدون جنگ و درگیری این ولسوالی را به طالبان تسلیم دادند و از راه کشم به تالقان فرار کردند. 

 اندرابی‌ها طالبان را در ولسوالی پل‌حصار جزا دادند و سرکوب کردند. ولسوالی خنجان و ولسوالی دوشی و دشت‌ کیله‌گی را آزاد و پاکسازی کردند. حملات بی‌وقفه‌ی طالبان را در شهر پل‌خمری دفع کردند و طالبان مهاجم را سرکوب و شرمسار کردند.

در اندراب به اندازه‌ی تخار قوماندان و ارباب و کیل و کلان وجود ندارد. در تخار در هر قریه بیست قوماندان پناه گرفته است. اما در این روزها نمی‌دانم چرا قوماندان‌های تخاری در مسابقه‌ی فرار از تندروترین اسپ‌ها پیشی می‌گیرند. 

در این روزهای دشوار باید فرمانده حاجی آغا گل قطغنی و جنرال پیر محمد خاکسار و جنرال خیر محمد تیمور و جنرال محمد عمر عمر و دیگر فرماندهان تخاری خیزش‌های مردمی را درست رهبری کنند و از مردم تخار در برابر طالبان محافظت کنند. اگر فرماندهان تخاری ولسوالی‌های از دست رفته را نتوانند از دست طالبان نجات دهند، دیگر کسی به رجزخوانی آنان بارور نخواهد کرد.