-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۶, یکشنبه

جنگ شکل دیگری به خود می گیرد


رشید فرزاد

 یک تن از فرماندهان محلی تخار در پیوند به کشته شدن ۱۰ سربازش از سوی طالبان، ۳۰ تن از بستگان طالبان را با خود برده و تا کنون اجساد چندین تن آنها را به آن روستا فرستاده است.

باشندگان این روستا که از بسته گان طالب به شما می‌روند با اجساد بی‌جان اقارب‌ شان به دفتر والی تخار آمده، عدالت می‌خواهند

آیا از این گونه اقدامات‌ حمایت می‌کنید؟