-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

صلحی درکار نیست؛ باید سرنوشت درمیدان مقاومت فیصله شود

 صلحی وجود ندارد. هیچ چیزی فیصله نشده، پیچیده تر هم شده است. اشرف غنی و شرکاء تاوان سرومال خود را می دهند و حذف می شوند. آنگاه دو نیروی برترحاضر در میدان برای مصاف و تمام کردن کار، سینه به سینۀ هم می ایستند. طالب و نیروهای مقاومت برای دفاع از مدنیت افغانستان.

گروپ اول ( طالبان) یک نیروی مغز شویی شدۀ نیابتی خارجی است. گروپ داخلی، وارث بود و نبود افغانستان. 

حالا می توانیم به راحتی نتیجه بگیریم که برنده کی است؟ راه، سخت، سرشار از خطرات و بلایا؛ مگرهیچ گاه افغانستان همچو لقمه یی درکام کسی فرو نمی رود؛ اگر رود؛ کام بلعنده را پاره می کند. من آیندۀ جنگ ها را از نظر راهبردی همین گونه می بینم.