-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

مصاحبه ضد افغانستان با وزیر پاکستانی

 من گفت وگوی شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان با لطف الله نجفی زاده، شنیدم.

 پرسش ها درکل، دقیق ومهم بودند؛ اما پاسخ های قریشی خان، از الف تا ی، آغشته با دروغ و دغلی پاکستانی بود. 

سرجمع مصاحبه، هیچ ارزش اخلاقی و سیاسی نداشت و صریحاْ پروپاگند تعرضی علیه منافع افغانستان بود.

 رنگمالی وضعیت بود؛ کارگیری غیرماهرانۀ شرارت یک کشور به ظاهر اسلامی؛ اما درماهیت یهودی بود. درجریان تماشای گفت وگو پیوسته به این می اندیشیدم که نضج گیری مقاومت ملی درافغانستان استخوان های پاکستان را به مرور خرد خواهد کرد. آن مقاومت ملی که منضبط، با قاعده و تبدیل شده به قدرت عمومی مردم باشد؛ شاید هیچ گاه درافغانستان مشاهده نشود. ورنه آسیب پذیری های پاکستان هزار چند کشور ماست. مشکل ما،  غرقه شدن دردام های جاهلانۀ سیاست گران بی سواد، تاریخ زده، تاریخ نه فهم، سرتمبه، جاهل دردرک عینیت ها و پول پرست است.