-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۴, جمعه

غلام نظام، علیه نظام نقد می نویسد!

عجیب نیست؟

مجیب الرحمان رحیمی شش سال تمام، به همین نظام «جمهوری شاهی» همانند یک «غلام حضور»، بدون هیچ اعتراض و مقاومتی دربرابر «بابا» خدمت کرده وهمچو سانچوپانزا، دنبال دن کیشوت نرم گردن طی طریق کرده ودم نه زده است. درهمین شش سال، به همه ای ارزش های مردم ما پشت گشتانده و بهترین افتخاراتش این بوده که خبر سفر با «جلالت مأب» به فلانی کشور را به خلایق مژده بدهد و کیف کند. حالا کتاب نقد برساختار همان نظام را ازمجموعه نقل قول های این طرف و آن طرف سرهم کرده و رونمایی کرده است! مردم ما با چه نکبت هایی سروکار شان افتاده است.