-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۷, دوشنبه

سرنوشت پایه های برق در دست الماس زاهد است


قوماندان الماس اخیراً با مصرف صدها هزار دالر، دو چشم جدید درحدقه های صورتش جا به جا کرده است.

گزارش تازه مشعر است که حاجی الماس زاهد مشاور رئیس جمهور با عوامل تخریب پایه های برق از نزدیک معرفت دارد. قبل از آغاز تخریب پایه های برق درمسیر شمالی، یک فرمانده محلی از الماس خان پول طلب کرده بود. 

الماس برایش گفته بوده که برو خودت از یک طریقی چاره خود را بکن.

پس از آن سریال پایه پرانی آغاز شد. پول اپراتیفی که از دولت می رسد دربست در اختیار امان الله گذر و زاهد قرار می گیرد و سایر اراذل محلی از آن بی نصیب می مانند.

طبق خبری دیگر، الماس که بینایی دو چشمانش را به طور کامل از دست داده بود، اخیراً با مصارف بسیار گزاف دریکی ازشفاخانه های دست اول آلمان، دو چشم جدید به جای چشمان کور شده اش نشانده اند و تکنولوژی جدید او را بدین وسیله از مرحمت خویش بهره مند کرده است.