-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

مفهوم نهفته در دستورات خلیلزاد

 خلیل‌زاد، درگفت و گو با طلوع نیوز، فرمایشاتی را به عنوان التزام یا کارخانه گی حتمی به رهبران ابلاغ کرد که تصویرخفته درپس سخنانش را عریان تر می توان توضیح داد. 

او از طریق ابهام گویی چند لایه، و اشاره به تو در تو های پراکنده، می گوید که جنگ همانند دهۀ نود به سراغ شما خواهد آمد. تروریزم درافغانستان ازنظر خلیلزاد، خفه و نابود شده، جریان تروریستی طالبان که به بهانۀ سقوط آن ها به افغانستان حمله صورت گرفت؛ اکنون یک گروه تروریستی نیست و خطری به امریکا ندارد. یعنی اتحاد دو باره و رسمی بین طالبان و امریکا تأمین شده و خطر مرفوع است. فقط مردم و سازمان های سیاسی، خود با طالب جورآمد کنند و به امریکا ربطی ندارد. این یک دروغ بزرگ است. به امریکا همه چیز ربط دارد. هزینه اردوی افغانستان را دو باره تعهد کرده است.

خلیلزاد با چشم سفیدی تمام، همه وعده های امریکا و خودش در زمان سفارت درکابل را از مغزش پاک کرده و حالا اشاره اش برین است که به هرطریق که می شود که دربرابر طالبان نزول کنید تا به صلح برسید؛ ورنه جنگ درعقب خانه های تان رسیده است. 

خلیلزاد می گوید که جنگ جاری برسرقدرت است بین طالبان وحکومت یا دیگران. افغانستان را درگرداب جنگی روبه غلیان غوطه ور کرده اند؛ حالا می گویند که مشکل داخلی خود افغان هاست. پس چرا هنوز امریکا پرداخت سالیانۀ سی و نیم میلیارد دالر مخارج جنگ افغانستان را به دوش گرفته؟!

البته پاسخ این روشن است: محاسبۀ آن این است که طالب دولت را تسلیم شود. امریکا همان دولت را به رسمیت شناخته و برای بیمه منافع خود، مصارف اردو را می پردازد. اما خلیلزاد خواب می بیند. اما دربیداری خواهد دید که چی اتفاقاتی روی خواهد داد. این، دادن کارت برنده به ایران است.