-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

معمای پیشروی طالبان تبدیل به اضطراب عمومی شده است

 این پیشروی گله وار طالبان برمراکز نظامی و اداری ولایات عمدتاً شمال، شروع فروپاشی اردو و پلیس است. گزارش ها از چندین نقطه مشعر است که طالبان، اکثرپرسونل نظامی را بعد از آن که همه سلاح ها و مواضع خود را تحویل می دهند؛ آزاد کرده اند. این به معنای از بین رفتن اردو است. زیرا این اشخاص دیگر هیچ گاه به صف اردو مراجعه نخواهند کرد.  گذشته ازین، بازپس گیری  این همه مناطق از دست رفته، به سه برابر تلفات انسانی و اسلحه و انباشته های پول نیاز دارد؛ آیا چنین اراده و فرصتی برای بازگشت به نقطه اول وجود دارد؟ هرگز نه!

حال، معمای خاموشی رهبران تنظیم ها و سیاسیون پرمدعا لاینحل مانده است. آیا طرح و سناریویی درسطح منطقه به توافق امریکا تدوین شده و گریز و تحویلدهی اردو و پلیس به طالبان بخشی از همان طرح است؟

گمان غالب این است که ارگ به مخالفان سیاسی داخلی پیام دارد که: شما که به جمهوریت اعتقاد ووفاداری ندارید؛ جایگزین جمهوریت خود شما نخواهید بود؛ بلکه صاحب اصلی نظام جمهوری یا نا جمهوری طالبان خواهد بود. ما شما را به چنگ طالبان می دهیم که آن ها به حساب شما ها خوب می رسند.