-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

مارشال دوستم راست می گوید که دربلخ کسی نخواهد جنگید

 

به گریزپلان شده، «تغییرموقعیت» نام داده اند. پیش ازین، می گفتند «عقب نشینی تاکتیکی/ از شش قرارگاه مهم عقب نشینی کرده اند.

یعقوب عرب زاده

منابع معتبر امنیتی وباشنده گان ولسوالی شولگره (دره گز) خبر می دهند   صبح امروز نیروهای امنیتی از شش قرارگاه نظامی(پوسته) قشلاق های باغ پهلوان،شیخ ها،بودنه قلعه وحلقه جر از غرب دریا ودو قرارگاه نظامی از  قشلاق های خاکباد وناقلین از شرق دریا عقب نشینی نموده وبه مرکز ولسوالی تجمع نموده اند.

محمد فرهاد عظیمی والی بلخ نیز امروز دریک نشست خبری گفت: حسب فیصله شورای نظامی ولایت بلخ قرارگاه ها ومرکز های نظامی که اکمالات آن ازطریق زمین وهوا چالشزا بود هدایت داده شد که تغیرموقعیت بدهند.

به گفته والی بلخ وی با فرماندهی پولیس و ولسوال شولگره در تماس بوده وضعیت شولگر نگران کننده نیست و طی دو روز تلفات سنگین به مخالفین دولت درآن ولسوالی وارد شده است.

ولسوالی شولگره در پنجاه وپنج کیلومتری جنوب شهرمزارشریف موقعیت داشته ویکی از ولسوالی های درجه اول ولایت بلخ میباشد که دریای بلخ که ازبند امیر بامیان ودره بلخاب ولایت سرپل سرچشمه گرفته شولگره را به دو بخش شرق وغرب دریا تقسیم نموده اند.

شولگره  در زمان جهاد مقر فرماندهی حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد حاجی محمد محقق ،حزب جمعیت اسلامی به رهبری استاد عطامحمدنور رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و حزب اسلامی به فرماندهی جمعه خان همدرد وسایر حزب های خورد وریزی دیگری بود.

امروز علاوه بر حزب های جمعیت و وحدت اسلامی مردم حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز نقش موثر درتحولات شولگره دارد.

ولسوالی شولگره مسیر دو  ولسوالی(دره صوف بالا وپاین) ولایت سمنگان،ولسوالی بلخاب وسنچهارک ولایت سرپل و ولسوالی های زاری وکشنده ولایت بلخ میباشد که روزانه ده ها موتر باربری (ذغال سنگ) ومسافر بری از شولگره در رفت وآمد هستنند.

اگر دولت محلی بلخ ومرکزی دست به کار نشوند درآینده نه چندان دور تنگی  چشمه شفا خط نبرد بین نیروهای امنیتی ودولت خواهد شد.