-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲, چهارشنبه

دشمن قوی نیست. ضعف در شماست

نوشتۀ: نسیم اکبر

 یک مشوره مفت به عباس دالر و استاد عطامحمد نور:

اینجا کشور سویس نیست. اینجا افغانستان جنگ زده و بدبخت است. در روز گار جنگ قصر های طلایی و موتر های زره تان را که از اقتصاد مافیایی بدست آورده اید به نمایش نگذارید که بسیار شرم است. 

روز ها و شب های جنگ بر ضد روس و طالب ها و عرب ها و پاکستانی ها را بیاد بیاورید. امروز یکبار دیگر مردم ما با جنگ تمام عیار در مقابل پاکستان قرار دارد و این جنگ با پیشمرگ های طالب و جنرال های نظامی پاکستانی به پیش برده می‌شود. 

لباس نظامی به تن کنید و به عوض  قصر ها در زیر خیمه پرتاتیف  بالای خریطه کار کنید و با هماهنگی با وزارت جنگ نیرو های مردمی را بصورت هوشمند سوق دهید.  در این صورت دشمن میداند که با مردم مواجه است و مردم و دولت یکی است در غیر آن قصر ها و دالر هایتان  سبیل خواهد ماند.