-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

شمال از طالبان، جنوب از جمهوریت

خبر عجیبی که چندان عجیب هم نیست از زبان یک ديپلومات سابق امريكايى به گزارشنامه افغانستان واصل شده است. 

انکشافات خونبار و دراماتیک هفته های اخیر درشمال و نواحی غرب، بخشی از پلان خليل زاد، اشرف غنى و طالبان روی تقسيم مناطق افغانستان به ساحه نظارتی شمال و جنوب بوده است. 

براساس این طرح، صفحات شمال به طور کامل در اختیار طالبان قرار می گیرد و ساحات جنوب به ارکان جمهوری سه نفره تعلق می گیرد. حکومت مشترکی که از آن سخن گفته می شد ظاهراً همان حکومت - مشترک اسلامی! - موازی است که درشمال آن طالب و در جنوب، جمهوری لرزان تسلط داشته باشد.

چه نمونه هایی مصداق این طرح اند؟

نبود رهبرى وزارت دفاع، بى تفاوتى فرماندهان قول اردو لوا و كندك ها.

خاموشی جامعه مدنى، سازمان ملل متحد و شخص اشرف غنی و عبدالله 

حتى كشيدن دوستم از جنگ، مصروف ساختن عطا در دبى به نام مذاكره در قطر

این طرح نشان می دهد که غیر از طالب و جمهوری سه نفره، هیچ کس دیگری درشمال وجنوب وجود ندارد که صاحب کشور پنداشته شود. برای اجرای این برنامه خطرناک، پول های اپراتیفی که طالبان در ازاء تخلیه پایگاه های نظامی، خریداری قوماندان ها وولسوال ها توزیع شده/ می شود؛ از سوی امارات و عربستان پرداخت شده است.

صفحات شمال درطرح پسا خروج امریکا و ناتو از افغانستان، به حیث ساحه تسلط طالبان به رسمیت شناخته شده و عملاً به تخته خیز تهدید آسیای میانه مبدل می شود. اقبال اجرایی شدن این طرح ( هرگاه به همین شکلی که گفته شده، باشد) چندان درخشان نیست و عواقب آن شکستی تکان دهنده برای طراحان خواهد بود.