-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۷, دوشنبه

بابر فرهمند: دکترعبدالله در تحویل دهی شمال نقش دارد


بربنیاد گزارش رسیده، فضای رابطه  دکتربابر فرهمند معاون دکترعبدالله با خود عبدالله بسیار تیره شده است. علت اصلی کشاکش، تسلیم دهی شمال به طالبان و پیشبرد یک روند مشکوک از سوی خلیلزاد است. 

بابر فرهمند در یک جلسه خودی بین اوزبیک های هوادار مارشال دوستم گفته که شما به ظاهر دکترعبدالله هیچ فریب نه خورید. چنان خم چشم و معامله گر بی شرف است که برای ماند در قدرت به هرنوع معامله حاضر است و به هر وسیله یی متوسل می شود. حتی بر سر نزدیک ترین  دوستان خویش حاضر به معامله می شود. 

فرهمند صریح گفته است که عبدالله «دلقک خلیلزاد» است و هرگز فریب گپ ها و رفتار او را نخواهیم خورد. 

بابر عبدالله را متهم کرده است که مطابق پروگرام خلیلزاد در تحویل دهی اراضی و محورهای بزرگ نظامی و ملکی در شمال از سوی خلیلزاد نقش بازی می کند.