-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

غنی با یک کارخانه گی ذلت بار بر می گردد

 غنی با یک کارخانه گی به کابل بر می گردد. همرکابی عبدالله هیچ ارزشی ندارد؛ جز این که آوازه هایی می افتاد که غنی با بایدن چه حرف پنهانی زده باشد! غنی را در اوج سراسیمه گی و ذلت، ویزای ورود به واشنگتن دادند تا نسخه پیشنهادی خلیلزاد را سر از نو درگوشش یاسین بخوانند. اگر ایرانی ها مشمول پروژۀ طالبانی سازی شمال باشند؛ لابد که هندی ها با دریافت تعهداتی از امریکا و پاکستان، چشم بر تحولات خواهند بست. اگرقضیه معکوس باشد، جنگ خارجی ها تشدید یافته و طالبان و ضد طالبان بی شماری هلاک خواهند شد و همه ای مناطق جنگی به تلی از خاک سوخته مبدل خواهد گشت.