-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۹, چهارشنبه

سخن تاریخی شادروان احمد شاه مسعود


طالب، مكمل ده دست خارجى هاست.عوض اين ها امريكايى ها، سعودى ها و پاكستانى ها با ما مذاكره مي كنند. توره والله، به مزدور تسليم شدن شرم نيست؟