-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۶, یکشنبه

مارشال دوستم به نبردی فراگیر کشانده می شود

سریال عقب نشینی و پیشروی طالبان در شمال 

 خبر می رسد که شهرستان قیصار در فاریاب به تصرف طالبان درآمده و قوماندان امنیه با ۲۶ تن از نظامیان دیگر در حمله موتربم و حملات تهاجمی طالبان کشته شده و ۱۶ تن از نیروی پولیس به اسارت رفته اند. 

دشمن، بازار اولسوالی، ساختمان فرماندهی پولیس و شاروالی قیصار را اشغال کرده و تنها ساختمان اولسوالی قیصار در نیروی های دولتی باقی ماند است. دوستم از يك هفته بدين سو تنها ولسوالى آقچه را از وجود طالبان و دهشت افگنان تصرف و پاكسازى كرده نميتواند.