-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

به دکترسپنتا و یک غندی خیر نشین دیگر - تمیم عاصی - چه گفتنی دارید؟

 دو شخصی را که دربالا نام گرفتم، درنقش ستون پنجم «مدنی!» امریکا وطالب ظاهر شده اند. می گویند کسی که طالب را می کشد، جنایت می کند!

از دادن فهرست مطول جنایات لرزاننده وهولناک طالبان دست کم در یک سال اخیر - نه بیست سال اخیر- از قبیل سلاخی دانش آموزان، هوتل عروسی و کودکان هنوز به دنیا نیامده در شفاخانه، می گذرم. همه جنایات درذهن شما زنده اند و شما را هرلحظه قصاص می کنند. فقط توجه کنید به این خبر:

انفجار پایه برق در پروان

یک منبع امنیتی در ولایت پروان می‌گوید که افراد ناشناس بازهم یک پایه برق را در این ولایت با ماین انفجار داده‌اند

به گفته منبع، این پایه برق در ساحه رباط بگرام انفجار داده شده است. این در حالی است که پایه‌های منهدم شده در سالنگ امروز ترمیم شد.

پی نوشت: حالت روانی مردم تیره شده روان است؛ اقتصاد شهر، درهم شکسته، گرسنه گی وپریشانی، بیداد می کند.. از دو مدنی مرفه سوال کنید که اگرطالب سر برسند، کجا می روند؟ و اگر پسر، پدر، خواهر یا زن شان را پیش چشم شان به آتش بکشند، آیا بازهم کشتن طالبان را جنایت خواهند گفت یا خیر؟ این اصل تاریخی را فراموش کرده اند که: بکش، ورنه خودت نابود می شوی!