-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۲, چهارشنبه

اندیوال بازی جمهوری سه نفره

 گزارش ارسالی از وزارت خارجه

هارون حبیبی ساکن کانادا به عنوان پناهنده در کانادا زندگی می کند.  وی اخیراً توسط حنیف اتمر به عنوان مستشار در نیویارک و خدمتی به صورت غیر  قانونی دیپلومات در نقش کارمند محلی با معاش و امتیازات دیپلوماتیک در ونکوور کانادا‌ مقرر شده است.

نظر به قانون کانادا و هر کشور دیگری، شهروند خودش را به عنوان دیپلومات  قبول نمیکند اما اتمر خلاف عرف قبول شده و به صورت غیر قانونی یک شهروندان کانادایی را به عنوان دیپلومات در کانادا مقرر کرده است.

هارون‌ حبیبی قبلا در وزرات خارجه‌ کار میکرد. بعد از این که در امریکا مقرر شد، بعد از ختم ماموریت اش همراه با خانواده از امریکا به کانادا فرار کرد تا اینکه شهروندی این کشور را به
دست آورد.

وی از رفقای نزدیک اتمر است و پس از رفتن اتمر به وزارت خارجه خود را به کابل رساند و سر انجام به عنوان مستشار در امریکا، خدمتی به کانادا رفت.