-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

چرا حمیرا قادری به منتقد حکومت تبدیل شده است؟


 قرار بود حمیرا قادری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ شود.

مریم محب اچکزی

اما بعد از رد شدن ورقش وی به منتقد دو آتشه حکومت تبدیل شده است. 

در ‌آخر ماه حوت با پا در میانی سهراب دستیار رئیس جمهور پیشنهاد حمیرا برای مقرری، از وزارت اطلاعات و فرهنگ به اداره امور فرستاده شد. منابع از درون اداره امور می گوید که حمیرا قادری با تلاش های زیاد موفق به دیدار با دکتر فضلی نشد. و بعد از گذشت حدود دو ماه به جای او حکیمی به حیث معین در اطلاعات و فرهنگ معرفی گردید. حمیرا قادری قبل از این با منظوری فوق العاده اشرف غنی با معاش ماهواره ۲۵۰ هزار افغانی مشاور وزارت معارف بود و با حضور رنگینه حمیدی تلاش فراوان نمود که با استفاده از روابط خود با فضلی و صالح در آن جا خود را حفظ نماید. اما ظاهرأ هر دو آدرس او را نپذیرفتند. منابع از عدم پابندی او در دوره ماموریت شان در معارف نیز یاد نموده و او را یکی از مشاورین بی برنامه‌ یی گفتند که اکثرا به کار های شخصی خود رسیدگی نموده و فقط نگاه اش به معاش آن جا بود. 

حمیرا قادری بعد از رد شدن ورق شان به عنوان معین اطلاعات و فرهنگ هر روز از ناکار آمدی حکومتی نقد می کند که دو سال تمام با اخذ ۲۵۰ هزار افغانی معاش کوچکترین نقد در برابر حکومت نداشت. 

هم اکنون برادر وی جبار قادری در دفتر رئیس جمهور ایفای وظیفه می نماید. به قول منبع او موج سواری را خوب می‌داند.