-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

سفرامریکا : گوشزدها و گوشمالی ها

 


    نوشته ی : اسماعیل فروغی      درحالی که کشوردرآتش جنگ می سوزد و درحالی که طالبان این افراطی ترین گروه اسلامی درجهان ، بیش ازهشتاد ولسوالی را درشمال وجنوب کشوریکی پشت دیگر به تصرف درآورده ، دار و ندار ولسوالی ها و پاسگاه های نظامی را به چپاول می برند ؛ رهبران مملکتِ خداداد افغانستان ذوقمندانه به دیداررییس جمهورامریکا رفته اند تا خبرظفرمندی طالبان را در آنجا از زبان جوبایدن بشنوند .

      طوری که معلوم است امریکا با کاربرد راه ها و راهکارهای گونه گون میخواهد شکست نظامی و بدنامی هایش را درافغانستان بپوشاند .امریکا سعی می نماید با تحمیل توافقنامه ی خلیلزاد - ملا برادر ، برتمام جناح ها ـ ازجمله جناح جمهوری سه نفره ،  هرطوری می شود حکومت عبوری یا مشترک را روی پا ایستاد نماید . بی تردید درامرکا به رییس جمهورغنی فهمانده خواهد شد تا مانع تحقق توافقنامه ی امریکا - طالبان نشده ، ازطرح های خنده داری چون انتخابات زودهنگام وغیره منصرف شده ، آماده ی امضای فرمان عفوهفت هزارطالب زندانی باقیمانده باشد . درامریکا به داکترغنی توصیه خواهدشد تا حرف شنو بوده و فقط اوامر و دساتیری راعملی نماید که برایش سپرده می شود.

      هیچکس نباید شک نماید که شکست نظامی - سیاسی امریکا درافغانستان دومین بدنامی و شکست آنکشور پس ازشکست ویتنام است . به باورتحلیلگران ، به همان اندازه که سیاستهای ضدبشری و سودجویانه ی امریکا در کل عامل این شکست و افتضاح است ، به همان پیمانه نیات و کردار نابخردانه ی فرستاده های آنکشور چون زلمی خلیلزاد ، حامدکرزی ، محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز در افتضاح وبدنامی امریکا و ناتو نقش برجسته داشته ، آن کشور را در فاضلآب بدنامی و ناکامی غرق نموده است .

     خلیلزاد ، کرزی ، اشرف غنی وعبدالله عبدالله منحیث سردمداران تمام گروههای مافیایی و جهادی، میلیاردها دالرکمکهای بین المللی را به هدر داده  نه برای آبادی کشوربلکه به کیسه های باندهای مافیایی جهادی و دیسانتی شان ریختند و کشور را فقیرترومحتاج تراز پیش نمودند - کشوری که درفساد و بیعدالتی غرق بوده ، هفتاد درصدمردم اش زیر خط فقرزنده گی کرده ، بیشترین درصد بیکاران و معتادان را در خود جاداده است .

    حالا که امریکا با شکل دادن حکومت موقت می خواهد " بینی خمیری " برای خوداش درست نماید ، غنی ، صالح و محب درین سفر باید بفهمند که وظیفه ی آنان فقط انجام دادن مو به موی کارهای خانه گی شان است نه کم و نه زیاد ... .