-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

تبلیغات علیه لوی درستیز از بیخ و بنیاد دروغ استاهالی شبکه اجتماعی نباید نا فهمیده، استعمال طالبان و آی اس ای شوند.

اخبار ثقه دراختیار گزارشنامه افغانستان قرار دارد که یک گروه از «فیس بوک چلونکی» های وابسته به آی اس آی و طالبان و شماری از افراد بی خبر از قضایا، دریک حرکت هم آهنگ تبلیغات زهرآگین و گمراه کننده یی را برعلیه دگر جنرال ولی احمد زی لوی درستیز طالب کُش سازماندهی کرده اند.

درحالی که ضربات و عملیات نیروهای هوایی کشور شب و روز بدون وقفه بر مواضع و باشگاه های دشمن قسی ادامه دارد.

شایعات قبلاً از سوی گزارش نامه افغانستان تکذیب گردیده اما برخی افرادی که درفهم و توضیح مکتوب صادره از سوی لوی درستیز در ارتباط به کارگیری درست قوای هوایی در شرایط وخیم کنونی، سطحی عمل کرده و مفاد آن را آگاهانه یا نا آگاهانه غط کاری می کنند.

تصمیم گرفته شده که قوای هوایی نباید بی جهت درخدمت نورچشمی ها، نخبه های فاسد و استفاده جو و آنانی که قلب و روح شان نسبت به بقای هستی افغانستان فلج شده است؛ قرار داشته باشد. دروضعیتی که زخمی های اردو وپلیس درمیادین جنگ می میرند و اجساد جان نثاران وطن به علت مصروفیت طیارات درچکر زنی های خائنین به موقع انتقال نمی یابد؛ تصمیم ولی احمد زی و فرماندهی قوا یک تصمیم ملی است.