-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۴, جمعه

مخترع گفت و گوی های صلح متأسف است که «نتیجه» به دست نیامده!

دکترعبدالله درمراسم سالیاد شهدای ارشد جبهۀ ضد طالبان گفت: گفت وگو های صلح، هنوز به نتیجۀ مطلوب نه رسیده است!

گفت وگو ها پیرامون «صلح» درکجا درجریان بوده که غیر از عبدالله، هیچ کس دیگری از آن با خبر نشده است؟ این سخن غیرمسوولانه، موجبات پوزخند خاص و عام می شود. دشمن، چی وقت وعده داده است که با شما «گفت وگو» می کنیم؟ جنگ همزمان در بیست ولایت درجریان است، این «جلالت مأب» خود خوانده، در کدام نا کجا سرگرم گفت وگو بوده، ولی هنوز به نتیجه نه رسیده است.