-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۷, پنجشنبه

هیچ کس نه فهمید که افغان کی است


حامد کرزی رئیس جمهور پیشین:

طالبان از کجاهستند، طالبان افغان هستند. اگر افغان هستند با یک قوت افغان می‌آیند یک جای را می گیرند.

مام افغان هستیم، باز در او صورت ما یک جای را می گیریم ما چه حق داریم اگر ما یک افغان هستیم همه ما یک افغان چرا یک افغان دیگر را می گوید که تو این جا را گرفته نمیتوانی.