-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

ترور نصیرعبدالرحمان

گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته که نصیرعبدالرحمان موسس کتابخانه سبا و بنگاه انتشاراتی میوند، درقریه ده یحیی ده سبز درجریان مبادله آتش با قطعه ویژه همراه با چهار تن دیگراز فعالان ترورشهری درکابل وابسته به طالبان کشته شده است. معلومات متمم بعداً انتشار می یابد.