-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۷, دوشنبه

افلاس فرهنگی امرالله - مولانا فرید

 چرا بحث و استدلال ملا قربان محمد ( مولانا فرید) با نماینده گان تروریست ها کم تأثیر و ضعیف است؟ 

مشارالیه مشکل عمده اش کنارآمدن با واژۀ « جناب» است که بیخی عبث، مکرر و کراهت آمیز به زبان می آورد و دراستعمال کلمه بیش از میزان مجاز اصراف می کند. معلوم نیست جناب گفتن چه لطفی برای ملا قربان دارد؟ 

اگر« جناب جناب » نگویی، جریمه می شوی یا کسی گلویت را می فشارد؟

راست حرفت را بزن؛ مشخص همراه با فاکت زنده و بیان به دور از احساسات. حالت روانی ملاقربان در بحث با معاندین افغانستان طوری است که پیش ازپیش احساس کرده که طالب قدم به قدم به سویش نزدیک می شود و او هم آخرین تلاش برای یافتن چانس نجات به خرج می دهد و گفتار و آهنگ گفتارش رنگ التماس و درمانده گی به خود می گیرد. 

افلاس فرهنگی و تبلیغاتی امرالله صالح را ببین که هیچ کس دیگر ندارد در جنگ برای مدیریت ذهنیت ها عقب میز بیاورد.