-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

نعرۀ دفاع از مزارشریف بعد از حلقه بندی شهر

عکس: از چپ به راست؛ خالد نور، علم خان آزادی، عباس دالر و رئیس عبدالخالق، به جای آوردگاه، درقصر ها به دفاع «فعال» تصمیم می گیرند.

از استاد عطا سوال شود که این چه نوع دفاع و بسیج است که تا سه روز پیش کسی دربارۀ آن هیچ چیزی نه شنیده بود؟

 دفاع و بسیج عمومی که ازطریق فیس بوک قوماندۀ آن را صادر شود، چقدر جدی است؟

معلوم نیست این سفربری و نفرکشی دفاعی به تصویب «سرقوماندان اعلی» رسیده یا خیر؟ اعلامیۀ عطا می باییست بخشی از اطلاعیۀ رسمی ریاست جمهوری می بود. از اعلامیه جمهوری سه نفره که اصلاً خبری نیست.

یافته های گزارشنامه افغانستان مشعر است که اشرف غنی به ترتیبات دفاعی عطا نور در واپسین روز قریب به سقوط شهر مزارشریف، «اجازۀ» شفاهی داده است!

برای خوشحالی ائمه سیاسی بلخ همین بس است. چرا اشرف غنی، «اجازه» داده که درلحظه های آخری از شهرها دفاع شود؟

بدین علت که پروسه تحویلدهی 70 ولسوالی مطابق پروتوکول با خلیلزاد وطالبان، پوره شده است.

سخنگوی طالب هم دیروز گفت که ما شهر ها را نمی گیریم؛ ولسوالی ها را می گیریم.

اعلامیۀ عطا هم «تمامی فرماندهان» جمیعت را خطاب قرار داده نمی تواند. جمیعت دو شاخه است و شاخۀ دیگرش دردهلیزهای دپلوماسی درترکیه پرسه می زند.