-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۷, پنجشنبه

قتل کوماندو ها پلان شده بوده است

 اطلاعات و قراین نشان می دهند که هلاکت 23 کوماندو در ولسوالی دولت آباد فاریاب، به ظن قوی، یک حادثه یی مشکوک و مهندسی شده بوده است. 

شاهدان می گویند که قوماندان عمومی دولتی، قطعه ویژه را به میدان جنگ پیش کرد، وقتی جنگ شدید و جدی شد، از حمله هوایی به مواضع دشمن که تجمع شان واضح از چند صد متری قابل دید و هدف گیری بود؛ اجتناب کرده است.

 قطعه ویژه پیوسته درمخابره صدا می کرده که تجمع دشمن در دو طرف ما زیاد است؛ طیاره بالا کنید که بزند؛ اما با وجود آن که قول اردوی شاهین ده ها طیاره دراختیار دارد؛ حتی به مخابرۀ قوماندان محاصره شده نیز پاسخ نداده است. جنرال عظیمی لابد ازین ماجرا مطلع است.