-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

نوبت بدخشان است که به دهان بلا انداخته شود

 درحالی که حلقه محاصرۀ ولایت سرپل از ساعات اخیر تا کنون تنگ تر شده و مسیرهای ورودی به آن مسدود است، عبدالولی نیازی از وضع جنگی بسیار شدید در بدخشان گزارش داده است. وی نوشته است: ازنیمه های شب به این طرف جنگ درولسوالی های  درایم، کشم ، یاوان، کوهستان و راغستان به شدت جریان دارد.

اما سران وزارت دفاع وداخله به پیام ها وتماس های ما جواب نمی دهند.شایددراین سکوت مرگبار حکومت رازی نهفته باشد.