-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه

تجمع قوا برای سرکوب مارشال دوستم در شمال

 

با وجود تیره گی وضع در سرپل، قطع شبکه مخابراتی، تخریب زیربنا درسید آباد، ولسوالی درحال سقوط صیاد و سوزمه قلعه، دولت کابل دنبال اجندای خودش است.

تورن جنرال غلام مصطفی وردک قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین با گروهی از خبرنگاران با چرخبال نظامی به میمنه پائین شده است. او درتخلیه و به دام دادن همه ای تجهیزات و پرسونل دفاعی ولسوالی دولت آباد، صد ها خانواده را به خون نشانده است. این جنرال به هنگام راه اندازی محشر خون در قیصار، به طیارات نظامی دستور داد که به میمنه برگردند. همچنین درجریان هجوم طالبان بردولت آباد، از عملیات طیارات جلوگیری کرد. 

بزرگ ترین قول اردوی شمال، چی گونه می تواند درحفظ یک ولسوالی دربرابر چند موترسایکل سوار عاجز بماند؟ این قول اردو، با هواپیما های تند پیما، چرخبال های سنگین و هلیکوپترهای نوع شاهین سیاه مجهز است؛ چی گونه ولسوالی ها را یک به یک به دشمن می سپارد؟ همزمان با گسیختن شیرازۀ دفاع درمحاذات مختلف، مناطق کلیدی ولایت سرپل درآستانۀ تحویل دهی به دشمن است، کلیه تأسیسات حیاتی دولت آباد وقیصار ویران شده و دولت کابل شب و روز برای آماده گی به سرکوب مارشال دوستم، از نقاط مختلف از راه زمین و هوا اسلحه و نفرات لباس شخصی انتقال می دهد.