-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

رهایی ۱۳۵ اسیر نیرو های امنیتی از سوی طالبان در فاریاب

اگر این خبر واقعیت داشته باشد، چرخش اوضاع ۱۸۰ درجه به ضرر گروه اشرف غنی است.

گروه طالبان چاشت امروز ۱۳۵ نیروی امنیتی مربوط به  قطعات کماندو، اردو ملی، پولیس ملی و خیزش های مردمی و زخمیان نیروهای امنیتی را که دیروز در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب به این گروه تسلیم شده بودند رها کردند.

روز گذشته طالبان ادعا نموده بودند که ۳۰۰ سرباز بشمول زخمیان نیروهای امنیتی را  از ولسوالی شیرین تگاب اسیر گرفته اند.

خبرگزاری چاپار