-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

توافق یک بخش جنبش مقاومت با پاکستان

 یک رشته یافته ها مشعر اند که یک بخشی از اردوگاه ضد طالبان ( البته درسطح محدود رهبران) به اثرتلاش امریکا و حمایت لوژستیکی بنیاد آغا خان، با حکومت پاکستان به تفاهم هایی رسیده اند. 

اگر تا تخلیه کامل افغانستان از قوای خارجی تا دو هفته دیگر، این تفاهم های کلی ناگهان براثر شانتاژ و یک طرح مخلانه از سوی دیگر کشور ها، از بین نرود؛ خطر جنگ داخلی زیاد متصور نیست. اما اگرضد حمله و برهم زنی نقشه ها در دستور کار باشد؛ متأسفانه وضعی پدید خواهد آمد که تا مدت های مدید، از کنترول همه خارج خواهد بود.