-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۱, دوشنبه

در همه جا یک «دشت لیلی» درانتظار دشمن است


احمد مسعود درداغ ترین وضعیت جنگی به کابل بازگشت.

سخنگویان طالب: حرکت ما طرف پنجشیر است؛ مانع نشوید! اما دشمن از لانه های نزدیک سرحد دور شده و شکست شان با کشتار آخرین فرد آنان محتمل است. 

به حواله اطلاع ارجاعی شده به گزارشنامه افغانستان، سخنگویان طالب در ولایات بغلان و تخار در بلند گو ها مردم را بِه تسليمى دعوت مي کنند كه ما با شما كارى نداريم؛ شما عفو مي كنيم؛ تسليم شويد؛ حرکت ما به طرف پنجشیر است، مانع ما نشوید. به شما کاری نداریم. پیام دشمن واضح است. مجریان دفاع از کشور این پیام ها را گرفته اند و خیزش درحال سازماندهی است.

هم زمان، امروز احمد مسعود به انتظارات مردم پایان داد و به کابل بازگشته است.

گزارش مشعر است که درآستانۀ مذاکرات احتمالی درقطر، طرح تحویل دهی 70 ولسوالی و سه ولایت به طالبان در دستور کار غنی، طالبان و دکترخلیلزاد قرار داشته است. دپلومات ونخبه های سیاسی ازین اسرارمطلع اند. این زورگویی خونبار، درمیان اردوگاه مقاومت ملی خشم و بی تابی سنگینی را دامن زده است. رهبری سیاسی مقاومت مطلع شده است که لشکرهای حشری طالبان درنورستان تجمع کرده و حرکت شان به سوی پنجشیر است. سقوط گارنیزیون درشمال و مناطق غرب کشور با کاهش تحویلدهی در صفحات جنوب همزمان است.

درین جنگ، هستی و نیستی جغرافیای کنونی افغانستان درمیزقمار گذاشته شده وشکستن کمردشمن، اظهرمن الشمس است. آسیب پذیری فوق العاده عمیق و برجسته دشمن تاریخی افغانستان این است که پیشمرگه های استراتیژی پاکستان در اراضی نا مشخص و نا پیوسته، محکوم به قتل عام اند. خوشبختانه کلیه مردم کشور به خصوص پشتون ها پوره به این نکته وقوف یافته اند که دشمن، سربازپاکستان است؛ بنا برین، در دو روز پسین جریاناتی رؤیت شده است که توفانی از خشم عمومی علیه طالبان درحال تشکل است که می تواند در یک هفته به این درام وحشتناک نقطه ختم بگذارد. خشم مسلحانه با قدرت جنگی جنگ برای بقا خود و سلامت کشور، امکان دارد به کشتار دسته جمعی طالبان درتمامی محاذات منجر شود.