-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

امکان عمل نظامی درهم آهنگی با طالبان درکابل

درخاموشی پیش از توفان، زنگ خطر یک توطئه بزرگ به گوش می رسد.

 به حوالۀ یافته های گزارشنامه افغانستان، درهفته های اخیرجلسات شبانگاهی و محرم قوماندانان رده بالای وزارت دفاع از قوم احمد زی به طور منظم درجریان است.

همچنین رفت و آمد وموترهای مشکوک پس از نیمه شب ها به قرارگاه های وزارت دفاع و گارنیزیون مشاهده می شود. 

ظاهراً ادارۀ کشف وزارت دفاع از این چنین پویایی ها آگاهی ندارد اما ارگان های امنیت ملی متوجه تحرکات غیرعادی شده اند. 

بنا به تحلیل اپراتیست های امنیت ملی، امکان یک عمل نظامی کودتایی از داخل نظام درهم آهنگی با طالبان درشهر کابل قوی به نظر می رسد. دسیسه تاریخی خطرناکی درجریان است اما با مقرری نمایشی بسم الله محمدی به مقام وزارت دفاع شماری از مردم را چنان مشعوف و ذوق زده ساخته اند که فقط نمایش روی صحنه را ببینند و خوشحال باشند. دیده می شود که مدیریت ذهنی فعالان و حتی کارآزموده های سالیان جنگ نیز چندان دشوار نیست. دروزارت دفاع، پیشاپیش همه چیز سیستماتیک «تحت مدیریت» قرار گرفته است. بسم الله محمدی در داخل یک توری که برایش پهن شده، آزادی عمل دارد. بنا به اشارۀ صالح ریگستانی، بسم الله محمدی را از «تخت خواب» به میدان کشانده اند نه از میدان داغ جنگ با دشمن. مأموریت او دیوارکشی مؤقتی دربرابر نیروهای کودتا شکن « مقاومت» است. 

بسم الله، با بروز فجایع بعدی، شریک جرم اعلام شده و درین بازی غرق خواهد شد.