-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۱, جمعه

اسدالله خالد از پنتاگون قومانده می گیرد؛ نه از اشرف غنی

 

محاسبات سراسر اشتباه امرالله صالح اکنون زهرخود را ظاهر ساخته است. وی دردامگاه خودش قرنطینه شده است.

به حوالۀ یافته های گزارشنامه افغانستان، حاجی اسد خالد وزیردفاع که در شرایط وخیم امنیتی ناگهان از امریکا به کابل احضار شده، اکنون نه از اشرف غنی و حمدالله محب بلکه مستقیم از مقامات پنتاگون فرمان می گیرد و افسانۀ «سرقوماندان اعلی» خود خوانده در ارگ کابل ختم شده است. با این حال گزارش شده که اشرف غنی می داند درعقب صحنه چه خبر است و گوش خود را برفریاد های مردم پنبه گذاشته است.

روابط خالد با حمدالله محب نیز تیره است و ظرف 48 ساعت اخیر، محب و امرالله صالح به طرزی عریان و بی سابقه از صلاحیت افتاده اند. ساحه مانور امرالله صالح اکنون از دفتر تا به خانه است و آن «امام حسین» خود خواندۀ « افغانی» به سرگیجه رفته است.

این درحالی است که از زمان بازگشت اسدالله خالد به کابل، بالاثر مساعی خائنانه دسته جاتی مشکوک به نام « ریش سفیدان» محلات، بیش از چهار هزار تن از نظامیان ومنسوبان اردوی ملی و پلیس اسیرطالبان شده اند. در چشم اندازی دیگر، همزمان با خروج واحد های جنگی امریکا و ناتو از خاک افغانستان، ده ها هزار طالبان از مدارس پاکستان به سوی افغانستان روان اند.

تسلیم دهی قرارگاه های پر از اسلحه سبک و سنگین به طالبان از سوی قول اردوی شاهین درشمال، خونسردانه ادامه دارد و درتازه ترین رویداد یک کندک فوق العاده مجهز قول اردوی شاهین در ولایت سرپل و اشکمش در تخاربعد از درگیری ( شلیک وگریز) و عقب نشینی دروغین تاکتیکی به طالبان تحویل داده شده است. ازین قرار، رقم ولسوالی های محول شده به گروه طالبان قریب 40 ولسوالی است.

سیاسیون و دزدان بزرگ کابل نشین درحال تخدیر، منتظرسرنوشت اند. جالب این که تلویزیون های تنظیمی، سیاسی و مذهبی از الف تا ی دربرابر دشمن، غیرفعال و سرگرم عروسک بازی های فکری خویش اند!

شبکه فیس بوک درکار اطلاع رسانی به موقع، حدود 70 شبکه تلویزیونی منفعل و استخباراتی را جلو زده است. درکابل، منابع ناظر و اپراتیفی با طلسم «قفل مغزی» دچار شده اند و تغییرات دراماتیک و خونبار ساعت به ساعت نمودار می شود.