-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۹, شنبه

اشرف غنی خاین چرا خاموش است؟

 اشرف غنی به مردم باید وضاحت دهد!

فتانه اسحق گیلانی

هزینه کردن بالای جنگ چه سودی داشت؟هزاران تن را به خاک و خون کشاند، هزاران زن را بیوه و بی‌سرپناه کرد، هزاران طفل را یتیم و بیچاره ساخت، از بیکاری، فقر،  فساد، مواد مخدر که هیچ مپرسید-وطن ویران شد و بلست بلست خاک افغانستان در شعله جنگ میسوزد، نتیجه مصارف و هزینه کردن جنگ چه شد؟ تاوان خون افغان ها را کی می‌پردازد؟ مبارزه با القاعده با گروهای تروریستی، طالب و داعش چه شد؟ حضور بیست ساله امریکا و ناتو برای ما چه سودی داشت؟ جز اینکه فساد کردند، خون ریختاندند، خانه‌های مردم را بمباردمان کردند، و مردم را بدون هیچ‌گناهی بنام دین، مذهب، سمت و سو کشتند!

اشرف غنی باید برای مردم وضاحت دهد که در کشور چه‌جریان دارد؟ باید شجاعانه به میدان بیاید و سیاست مشخص خود را با جهان اعلان کند.به هر شکلی‌که میشود به جنگ نقطه پایان بگذارد، بخاطر زنده‌ماندن خود و اطرافیانت این همه بدبختی را برای مردم تحفه ندهید، اگر برای خدا، برای وطن برای مردم تعهد دارید، بیایید صادقانه سیاست کنید و وطن را از این فلاکت نجات دهید، امید است در سفر پیشروی خود به واشنگتن از خود قربانی دهد، اندوه این همه درد مادران، زنان، طفلان و یتیمان را درک کرده و با دست پر به وطن بر گردد.