-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۶, چهارشنبه

احتمالاً نوبت عقب نشینی از دایکندی فرا رسیده

 پُشت این ماجرا ها چه فتنه های در کار است،

والی دای‌کندی:

طی مکتوبی به من دستور داده شده که در امور نظامی مداخله نکنم.امروز والی دای‌کندی با تعدادی از بانوان این ولایت دیدار داشته‌است. او در جمع زنان دای‌کندی اظهار داشته است که طبق دستور در امور نظامی مداخله نمی‌کند. از سویی دیروز در جمع فعالان مدنی دای‌کندی گفته‌است: قوماندان امنیه به دستور او تن‌دهی ندارد. 

اظهارات والی در حالی است که در این ولایت جنگ تمام عیار جریان دارد و بین مرکز ولایت تا استقامت طالبان یک کتل فاصله می‌باشد. شگفت‌ انگیزتر این است که بالاترین مقام ولایت نمی‌خواهد در مدیریت اوضاع نقش داشته باشد.

اطلاعاتی که از دای‌کندی به دست می‌رسد حاکی از آن است که ریاست امنیت قرار بوده ۵۰۰ نفر از نیروهای مردمی را اعاشه و مسلح کند. اما در اقدام بعدی در برابر اصرار مردم که «ما را از اعاشه تیر فقط اسلحه بدهید»، از دادن اسلحه نیز خودداری شده‌است. اکنون مردم در کنار نیروهای امنیتی با قدرت تمام قرار دارند و بار سنگین جنگ به دوش آن‌هاست.

عظیم بشرمل در یادداشت خود نیز به موضوع فوق اشاره داشته و اظهار نگرانی کرده‌است اگر حکومت، خیزش‌های مردمی را حمایت نکند، نتایج غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.

آدم در شگفت می‌ماند که در این شرایط دشوار نه خود حکومت ارادهٔ جدی برای جنگ را دارد و نه مردم را حمایت می‌کند. در چنین وضعیت می‌طلبد مردم خود اقدام‌هایی را روی دست گیرد.

از صفحه حسین فیاض