-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۶, یکشنبه

پیام به «سرقوماندان» خود خواندۀ فرقۀ غدر و فساد در ارگ


 داوود جنبش گزارش کرد:

پیام بسم الله قوماندان قیصاری به رهبران حکومت فاشیستی و رهبران سیاسی و نماینده گان ملت افغانستان!

ولسوالی قیصار در فرجامین لحظات سقوط اما مسئولین دولتی در فکر کتمان و ساختن گزارش های دروغ فیسبوکی....!

از ماه ها به این‌سو ولسوالی قیصار در محاصره‌ی شدید طالبان قرار داشت و هر روز فاجعه جریان داشت و نیرو های مردمی به رهبری بسم‌الله قومندان قیصاری در مقابل طالبان با امکانات شخصی نبرد میکردند و درین اواخر طالبان حملات شان را گسترش داده اند و برای تصرف مرکز و بازار قیصار پلان های بزرگی را روی دست گرفتند و در یک ماه اخیر نیرو های مردمی بیشترین تلفات را متقبل شدند و اوضاع درهم شکننده شد و هر روز نفوذ و ساحات طالبان بیشتر.! چنانکه دامنه‌ی جنگ در داخل بازار قیصار آمد و در کنار جنگ اقتصاد ضعیف باشنده‌گان قیصار را هم کاملاً از بین برد.

از دیشب بدینسو طالبان با حشر صد ها نفری  مجهز با انواع سلاح های پیشرفته‌ی سبک و ثقیل و موتر های ماینگذاری شده وارد بازار قیصار شدند و در پی یک حمله‌ی انفجاری موتر بمب فرماندهی قومندانی امنیه‌ی ولسوالی قیصار که از ماه به اینسو در محاصره قرار داشت را تصرف کردند که منجر به شهادت فرمانده‌ی قومندانی امنیه‌ی قیصار و شهادت و اسارت تعداد کثیری از  سربازان شد ومقر فرماندهی امنیه‌ی قیصار سقوط کرد که طالبان تعداد قابل ملاحظه‌ی سلاح و تانک های هاموی به دست آوردند و اکنون جنگ شدید بالای تعمیر ولسوالی قیصار جریان دارد که در آن فرمانده بسم‌الله قومندان قیصاری با تعدادی از سربازان و یک تعداد کارمندان امنیت ملی قرار دارند و هیچ‌گونه کمک و حمایت از جانب مرکز دریافت نکردند و تعمیر ولسوالی قیصار خیلی آسیب پذیر است و یک دفتر کاری است و اصلاً نقشه‌ی نظامی ندارد و آخرین نقطه‌ی است که در مرکز قیصار در آن نیرو ها تا حال قرار دارند و احتمال سقوط آن هر لحظه وجود دارد و سرباز های گیرمانده به رهبری بسم‌الله قومندان قیصاری راه عقب نشینی ندارند.

از عموم بزرگان کشور در رأس مارشال عبد‌الرشید دوستم، وکلای شورای ملی و مجلس سنا، وکلای سمت شمال و نماینده های شورای ولایتی ، بزرگان قومی و جوانان و همه اقشار خواهش‌مندیم سکوت را بشکنانند و برای نجات سربازان ما هر کاری که از دست شان میاید دریغ نکنند و از وقوع یک فاجعه و مشخصاً نسل کُشی اوزبیک ها جلوگیری کنند.

سقوط قیصار و ریخته شدن خون بی گناهان و تنها رها کردن آنها در مقابل طالبان فاجعه‌ی جبران ناپذیر خواهد بود که دامنه‌ی این فاجعه در نخست مرکز ولایت فاریاب و بعداً هم سمت شمال را درهم خواهد کوبید.