-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

به خانه های تان برگردید!

سربازان و نظامیان! درتوطئه یی که جریان دارد همه ای شما کشته و اسیر خواهید شد. 


هارون معترف

 شهادت ده‌ها جوان ارتش و پولیس روزانه در یک جنگ مشکوک و نابرابر زیر قیادت یک آدم لجوج، قوم‌گرا  و خودخواه که نه مشروعیت حقوقی دارد و نه مشروعیت انتخابی، حیف بزرگ است. تا زمانی که امنیت بومی نشود و نیروی هر ولایت در دفاع از سرزمین خویش امنیت را تامین نکنند، کشتار مشکوک جوانان جوخه جوخه ادامه خواهد یافت و تا انقراض این نسل، این جنگ ختم نخواهد شد. لطفا به فرزندان و برادران خود برسانید تا زمانی‌که تعریفی از جنگ و صلح وجود نداشته باشد و در نتیجه کشتار شما یک دیکتاتور خودخواه حاکمیت کند، ارزشش را ندارد. بجای اینکه در یک جغرافیای ناشناخته به دست گروه‌های ناشناخته‌ی دیگر قتل عام شوید، بهتر است در دفاع از کاشانه و مزرعه خود قرار گیرید. به‌لحاظ خدا حیف نیست قربانی و قتل عام شما شوید، پادشاهی‌اش را جمهوری ۳ نفره‌ی قومی کند؟ چرا طارق غنی و خانواده فضلی و محب مثل «سهراب عظیمی» در خط اول کشته نمی‌شود؟