-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

چرا طالب به تصرف شهر ها اقدام نمی کند؟

 چرا طالب به اشغال کابل، مزار و هرات اقدام نمی کند؟ منتظر چی است؟ دلیلش این است که بین کشورهای بازیگر منطقه، حد وحدود پیشروی و پس روی وجود دارد. بدون رضایت یک قطب، گرفتن یک شهر، نه تنها طرف را به هدف نمی رساند؛ بلکه دراثرضد حملۀ رقیب ها، خرج جنگ بالا رفته و خطرات جدی تر رونما می شود. فعلاً ایران، هند و ترکیه، اجازه نمی دهند که پاکستان یک طرفه به امتیازات کلان دست یابد.

قیام مردم علیه طالب، هنوز درمرحلۀ آغازین است. این قیام درصورت لاینحل ماندن بحران بین کشورهای کلان، به یک تهدید جدید علیه همه حتی به خود حامیان این قیام تبدیل می شود. فعلاً تلاش برین است که موازنه برهم نخورد؛ اما وضعیت چنان است که هرساعت موازنه خراب شده روان است. بی جا شدن های بزرگ مردم بومی و تخریب زیرساخت ها از سوی طالبان درهمه جا، این قیام را به یک هیولای مهارگسیخته تبدیل می کند و همه را با اقتصاد جنگی پیوند می زند.