-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

ینگی قلعه را چه گونه به طالبان سپردند؟

افزون بر خبر زیر، کمپ بزرگ بنام "خواجه عثمان" قیصار فاریاب نیز به دست طالبان افتاد!

قبل از این که طالبان تصمیمی به سقوط ینگی قلعه بگیرند، فدا صافی قوماندان تولی اردوی ملی که رابطه نزدیک با طالبان دارد این ولسوالی را به بهانه رخصتی ترک کرده و کابل رفته بود

روز گذشته طالبان هشدار نامه شان را به پرسونل و نیروهای امنیتی ینگی قلعه فرستادند و در این نامه گفتنه بودند که شما ۲۰ دقیقه وقت دارید و تصمیم بگیرد که جنگ می کنید، تسلیم می شوید یا فرار.....

پرسونل امنیتی بعد از جلسه تصمیم گرفتند با وسایل شان ولسوالی را ترک کردند.

تنها تولی اردوی ملی به سرپرستی معاون فدا در شهر باقی مانده بود بعداً با مشوره فدا آنان هم ترک کردند.

فدا به پرسونل اش از طریق تلفن می گوید، خودتان و وسایط را بکشین و د قصه مهمات نباشید.... پرسونل اردو با دو تانک و یک رنجرخودشان را می‌کشند و تعداد زیادی سلاح و مهمات را به طالبان می سپارند

طالبان پس از ورود به شهر اولین کاری که کردند سلاح و مهمات اردوی را با پیکپ انتقال دادند.