-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۵, شنبه

مارشال دوستم وپسرش از یک سوء قصد جان به سلامت بردند

گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع معتبر محلی به اطلاعی دست یافته است که سه هفته قبل در شبرغان مارشال عبدالرشید دوستم و پسرش یار محمد دوستم به گونه‌ یی راز آمیز مسموم شده و سلامتی شان درخطر قرار گرفته بود.

 یاران و مقربان مارشال دوستم ترتیباتی دادند که وی عاجل به بهانۀ اشتراک در یک کنفرانس به ترکیه اعزام شده و تحت تداوی و مراقبت قرار گیرد. 

پسرش یار محمد دوستم که بازوی جنگی وی درمحل به شمار می رود؛ در کابل تحت درمان قرار گرفت و دو روز قبل به جوزجان برگشته است
. مارشال دوستم نیز سلامتی خویش را باز یافته است و به زودی به افغانستان بر می‌گردد. تا هنوز از هویت عاملان این سوء قصد رونمایی نشده است.