-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۷, پنجشنبه

سرقوماندان اعلی خود خوانده دردقایق نود حاضر شده که رهبری جنگ به فرماندهان زون ها سپاریده شود