-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۳, پنجشنبه

آقای باتلاق دربار کرده!

 کسی نشناسد تصور میکند که ایشان  از دریای سیاه تا خلیج بنگال و از سایبریا تا دریای سرخ را با شمشیر فتح کرده و اکنون بر تخت دهلی تکیه زده و مداحان دربار برایش شعر می سرایند!

این در حالیست که افغانستان ۲۴ ساعت در آتش ناکار آیی مامورین بلند رتبه دارد میسوزد.

بلال احمد محمدی