-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

شورای امنیت حمله به طالبان درشکردره را لغو کرد


پروگرام حمله مرگبار برسنگرهای طالب درشکردره به اثر شیطنت والی کابل بی اثر گردید.

اطلاع حواله شده از منابع امنیتی درشمالی مشعر است که برنامه ریزی فرماندهان مقاومت به هدف سازماندهی وانجام عملیات نابود سازی طالبان درشکردره، از سوی شورای امنیت ملی لغو شده است. 

پلان عملیات براندازی طالب درشکردره از سوی یعقوب حیدری والی کابل که درعین حال عضو شورای امنیت ملی است؛ فاش شده است. 

این درحالی است که تقرب باندگروپ های دشمن، حلقۀ محاصرۀ پایتخت را تنگ تر کرده می روند. 

گزارش بیان می دارد که وخامت شدید وضعیت دوایر شورای امنیت ملی را سراسیمه ساخته و قصد دارند بر روال تعامل با طالبان، حوزۀ شکردره در گلوگاه کابل را همچو هدیۀ ریزرفی به طالبان دست ناخورده نگه دارند.

یعقوب حیدری از خارج نشنیان بیکار وبی روزگار بود که روی یک تعامل به کابل آورده شد. این شخص فوق العاده حریص، کارزار توزیع زمین های دولتی را به افراد تازه آمده از مناطق دیگر درپیش گرفته است.

حیدری آنتن حمدالله محب در شمالی است و از طریق قوماندان عارف دره  به ملا صدیق و ملا حکمت الله  دوتن از قومندان های طالبان خبر داده است که مواظب خویش باشند.

درگزارش آمده است که وی در ضمن چهار میل pk ، چهارمیل راکت، یک میل 82، یک میل دهشکه و یک میل هاوان را همراه با بیست هزار دالر  به طالب ها فرستاده است.

این خیانت امنیتی درحالی صورت گرفته است که تمرکز دشمن برخط اتصال کابل با افغانستان شمالی افزایش یافته است.