-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۹, شنبه

امریکا حمزه بن لادن را وارد میدان می کند

 امریکا چرا از استعمال قطعه سوخته به نام القاعده هیچ خسته نمی شود؟

می گویند القاعده دو سال بعد به افغانستان بر می گردد؛ یعنی دو سال بعد برنامه ریخته اند که طوق لعنت دیگری را در فضا بچرخانند و معلوم شود که به گردن کدام کشور خواهند انداخت.  شاید فکر می کند که همه ای جهان مردمان احمق اند. قوای خود را از افغانستان برون نکرده، شروع کرده اند که القاعده دو باره به افغانستان می آید! از کجا می آید؛ اگر پاکستان به سفارش شما، برای جنگجویان مفلوک عرب در چهارسوی آسیا، روادید ( ویزا) صادر نه کند؟ مبداء حرکت القاعده از کشورهای خلیج تا عبور از پاکستان و تقسیمات شدن در گوشه و کنار افغانستان، همه اش زیر ذره بین امریکا قرار دارد. 

سال ها به نام بن لادن، افغانستان تبدیل به دوزخ شد تا سرانجام به مقتضای مطلب، خود شان او را ناپدید کرده و گفتند که در دریا انداخته شد! آقایان حسابی، به خاطر آن آن فرد مهلک و تهدید بزرگ به جهان دریا های خون مسلمانان را جاری کرده اید و چطور به جای نشان دادن در تلویزیون ها، گرفتن مصاحبه ها و اعترافاتش، افشای کل تشکیلات جهانی اش، انداختیدش
به دریا؟

حالا تازه دندوره می سازید که القاعده باز می آید... آری ما هم ایمان داریم که القاعده را دو باره می آورید. یک خود زنی دیگر کرده، همه چیز را به گردن یک قرچه گک به نام حمزه بن لادن می اندازید که نزد شما مهمان است. شاید افکارعمومی امریکا را با این کار مهندسی کنید، اما درذهن مردم افغانستان دیگر از نظر اخلاقی، سیاسی و بشری هیچ جایگاه ندارید.

برفرض، افغان ها دراسارت ذهنی و گم گشته گی تبلیغات و کشتارچند جهته، دست شان به شما نه رسد، شما روسیه، ایران، چین  و دنیای اسلام را چه گونه دوباره فریب خواهید داد؟ شاید از مسیردنیای اسلام، کدام موجی تباه کن به سوی شما نیاید؛ اما موج زوال و تباهی از چین و روسیه به سراغ امریکا خواهد آمد. ما امروز نشانه های واضح آن را مشاهده می کنیم.