-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

کشمکش خاموش بر سر جانشینی مارشال دوستم


 

عامل مسمومیت مارشال دستگیر نشده و وضع ایشان نیز تا کنون به حالت اول برنه گشته است.


درداخل تشکیلات جنبش ملی اسلامی و جامعه ترک تباران تحرکاتی برسر مدیریت آیندۀ پس از مارشال دوستم دو باره به جریان آمده است. 

ماه گذشته، مارشال دوستم و یارمحمد قوماندان – پسرش – ناگه به گونه یی بی پیشینه مسموم شدن. اگربه اوزبیکستان و ترکیه نمی‌رفت؛ هلاک می‌شد. یارمحمد که جوان و پرمقاومت بود، زود تر بهبود یافت. اما وضع بهداشتی مارشال که غیراز آن هم چندان اطمینان بخش نبود؛ تا کنون به حالت اول بر نه گشته است و نگاره ای را که می بینید، مبین وضعیتی است که هیچ گاه درگذشته دیده نشده است. 

جنبشی‌ها تمام اطرافیان و نزدیکان مارشال را ترصد و تعقیب می‌کنند تا بفهمند این خیانت کار چه کسی بوده است. ولی گمان نمی رود بتوانند خاین را شناسایی کنند.

حقیقت این است که سایۀ هیبتناک مارشال برای افرادی که صابون غنی و عبدالله به جان شان خورده، قابل تحمل نیست. به اضافۀ جریان ایشچی و جنرال ملک، یک حلقه ای داخلی که چندان مجهول و ناشناخته هم نیست از مدت ها پیش انتظار دارند که‌ مارشال زودتر سر به نیست شود و پسرش باتور دوستم جایش را بگیرد؛ زیرا باتور دوستم جوانی بی‌جرئت، کم ‌شهامت و فاقد بلوغ و دانش سیاسی و زیرکی سازمانی است و هسته جاه طلبان نو به دوران رسیده، درموجودیت مارشال دوستم خواب های خود را بی تعبیرمی بینند.

چندی پیش یک خبرنگار در جریان‌مصاحبه از مارشال پرسید که بعد از شما چه کسی می‌تواند رهبر حزب و جانشین شما باشد؟ البته قبل ازین سوال از مارشال پرسیده بود که شما را متهم می‌کنند که تمام قدرت و رهبری حزب را به پسران و دختر خویش سپرده‌ و حزب جنبش را موروثی ساخته‌اید. مارشال در جواب گفت بعد از من داکتر بابر فرهمند می‌تواند رهبر حزب و جانشین من باشد.

حالا مردم تبصره می‌کنند که آیا بابر فرهمند آن خبرنگار را تطمیع کرده و سوالات را خودش به او سپرده بوده است تا از زبان دوستم سندی مبتنی بر تثبیت جایگاه خودش از زبان مارشال ثبت حافطۀ رسانه‌ها کند؟ ازین قرار، سوالی برجسته می شود که بابرفرهمند و شرکاء در روزهای قبل و بعد از مسمومیت مارشال دوستم مشغول چه کارهایی بود/ است؟