-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۹, شنبه

تلاش های بیهوده اشرف غنی در دقایق 99

 این تغییر و تبدیل ها، بر روند تغییرات درجبهات اثری کارساز ندارد. نه میرزکوال با طالب می جنگد؛ نه بسم الله محمدی. سلول های سکتور دفاعی در دست مافیای فساد و خیانت است. با دو نفر، کاری نمی شود کرد. اکثرکسانی که از تقرری ها خوشحال شده اند؛ نمی دانند که چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد. موج غلبۀ طالبان که اکنون همه چیز را به پیش می راند و کسی نیست که جلویش را بگیرد؛ بسم الله و میرزکوال را با بارانی از فحش ها و دشنام ها و ملامت گری درشبکه های مجازی رو به رو خواهد کرد. 

از یک سو تصمیم گرفته شده که گروهک لانه گرفته در ارگ باید بیرون رانده شود؛ از سوی دیگر، دسیسه خطرناک و پنهانی از سوی همین گروهک با دشمان افغانستان در دست اجر آمده است که عاقبتش هنوز نا معلوم است.